تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 111
تعداد نویسندگان 176
تعداد مشاهده مقاله 24,290
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24,558
نسبت مشاهده بر مقاله 218.83
نسبت دریافت فایل بر مقاله 221.24
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 461
تعداد مقالات رد شده 83
درصد عدم پذیرش 18
تعداد مقالات پذیرفته شده 55
درصد پذیرش 12
   
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 87

 

مجله سخن تاریخ فصلنامه شد. 

 Speech of History

 

شماره نخست این نشریه در زمستان 1385 منتشر شد و در سال 1393 و از شماره 18 موفق به دریافت رتبه علمی- ترویجی از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

«دوفصل‌نامه علمی - ترویجی سخن تاریخ بر اساس نامه شماره 564793/18/3 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1393/11/02 از شماره 18 به درجه علمی - ترویجی ارتقا یافته است.»


تفاهم نامه با انجمن علمی تاریخ پژوهان؛ به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی تفاهم نامه همکاری مابین مجله علمی سخن تاریخ و انجمن تاریخ پژوهان تنظیم و ثبت گردید.

شماره جاری: دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1399 

دوره و شماره آغازین: دوره 1، شماره 18، بهار و تابستان 1392 ( سال اول، شماره اول، بهار 1392)

دوره و شماره کنونی: دوره 9، شماره 17، بهار 1400، (سال 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1400ش) 

شماره 18 مجله(تابستان 1400) جهت صفحه آرایی در دستور کار می باشد

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان