نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. عوامل موفقیت علویان و سادات در تأسیس دولت‌های اسلامی ـ شیعی

دوره 8، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-141

مرتضی شیرودی؛ سیدمحمد عابدی


2. غرب و پدیده استحاله نگرش‌های جوانان در سرزمین‌های اسلامی

دوره 8، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-103

مرتضی شیرودی


3. رویکرد به سنت در جدال با مدرنیسم در گفتمان تاریخی امام خمینی(ره)

دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-50

مرتضی شیرودی