نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطور گزارش‌های تاریخی شهادت کودک امام حسین (ع)؛ از آغاز تا پایان قرن پنجم

دوره 8، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-79

محمدرضا بارانی؛ علمدارحسین شاه