نویسنده = ������������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی تطبیقی به کتب الاوائل و کتاب گینس؛ نخستین‌ها و ترین‌ها

دوره 9، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-110

زهرا روح‌اللهی امیری؛ ناهید طیبی