نویسنده = �������� �������������� �������������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روند ترجمه از عربی به فارسی در سده‌های نخست اسلامی

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-52

10.22034/skh.2019.4922

سمیه آقامحمدی؛ سیده‌لیلا تقوی سنگدهی


2. بررسی سیر تطور وضعیت معیشتی معلمان‌، مربیان و مودبان درباری در دوره عباسی

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-20

سیده‌لیلا تقوی سنگدهی؛ سمیه آقامحمدی


3. اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه‌ها و قراردادهای دوره پیامبر(ص)

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-116

سیده‌لیلا تقوی سنگدهی؛ بهرام امانی چاکلی؛ جمیله عباسی