نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد فرهنگی یاران ایرانی امام هادی(ع) در علم الحدیث با تکیه بر کتب اربعه شیعه

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-162

اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ فرشته بوسعیدی


2. جایگاه اصحاب ایرانی امام جواد (ع) در علم حدیث با تأکید بر کتب اربعه شیعه

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-32

اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ فرشته بوسعیدی