نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مؤلفه‌های دلائل نگاری نبوی (ص) در کتاب أعلام النبوه اثر ابوحاتم رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.22034/skh.2021.11094.1213

مهناز کوهی؛ محمدعلی چلونگر


2. عملکرد فرهنگی یاران ایرانی امام هادی(ع) در علم الحدیث با تکیه بر کتب اربعه شیعه

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-162

اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ فرشته بوسعیدی


3. جایگاه اصحاب ایرانی امام جواد (ع) در علم حدیث با تأکید بر کتب اربعه شیعه

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-32

اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ فرشته بوسعیدی