نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. قانون در حجاز عصر جاهلی

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-100

حمیدرضا مطهری


2. نقد و بررسی گزارش ابن صباغ در مورد امام هادی(ع)

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 249-260

حمیدرضا مطهری؛ فاطمه کرمی