نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه پیشکِش‌ها در درآمدهای روزگار ناصری بر پایه اسناد 1313 ـ 1264 قمری

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-60

سید علی‌رضا ابطحی؛ نرگس کریمی