نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه‌ها و قراردادهای دوره پیامبر(ص)

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-116

سیده‌لیلا تقوی سنگدهی؛ بهرام امانی چاکلی؛ جمیله عباسی