نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. هویت تاریخی جغرافیای همدان در متون مورخان اسلامی از آغاز تا عصر قاجار

دوره 8، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-50

امان‌الله یغمایی؛ زهرا پورشعبانیان