نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موفقیت علویان و سادات در تأسیس دولت‌های اسلامی ـ شیعی

دوره 8، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-141

مرتضی شیرودی؛ سیدمحمد عابدی