نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش آموزشی کتابخانه‌ها در سده‌های نخست ایران اسلامی

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-178

عبداله صفرزائی