نویسنده = �������� ��������(�������������� ����������)�� ����������
تعداد مقالات: 2
1. فراز و فرود روابط و مناسبات اتابکان لر بزرگ با حکومتهای عباسیان و ایلخانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

10.22034/skh.2021.8415.1137

علی بحرانی پور؛ خاطره اسمی زاده(نویسنده مسئول)


2. بررسی تأثیر و جایگاه لوطی‌ها در جنبش مشروطیت

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-66

10.22034/skh.2019.4923

خاطره اسمی زاده؛ محمد رضا علم