نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند ترجمه از عربی به فارسی در سده‌های نخست اسلامی

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-52

10.22034/skh.2019.4922

سمیه آقامحمدی؛ سیده‌لیلا تقوی سنگدهی