نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. روش‌شناسی تاریخ‌نگاری ابن‌الکردبوس التُوزَری در َالاکتِفاء فِی اَخبار الخُلَفاء

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-110

محمدجعفر اشکواری؛ سیدمحسن سیدی؛ کیمیا عباسیان هریس