نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عملیات انفال (نسل کشی کردهای عراق) و رژیم بعث

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-130

رحمت عباس تبار؛ خسرو محمد حسین‌پور