نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی و مکان‌یابی شهرهای: سیمره، ابن-هبیره و هاشمیه (نقدی بر یک مکان‌یابی)

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-99

10.22034/skh.2019.4924

محمدابراهیم زارعی؛ اکبر شریفی نیا