نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تاریخچه‌ی سامانه اطلاعات جغرافیای تاریخی

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-130

10.22034/skh.2019.4926

حمیدرضا ثنایی؛ حجت آسمانی