نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. فراز و فرود روابط و مناسبات اتابکان لر بزرگ با حکومتهای عباسیان و ایلخانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

10.22034/skh.2021.8415.1137

علی بحرانی پور؛ خاطره اسمی زاده(نویسنده مسئول)