نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد منابع عصر غزنوی نسبت به فتوحات سلطان محمود در سرزمین هند(391ق- 415ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1400

10.22034/skh.2021.10701.1199

کمال ظریفیان منش؛ مالک یعقوبی مقدم