کلیدواژه‌ها = نوروز نامه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاریخی مقارن سازی جشن نوروز و غدیر در عصر صفوی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-69

10.22034/skh.2021.5171

وجیهه میری؛ مصطفی پیرمرادیان