کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 5
2. آداب و رسوم ایرانیان عصر صفوی در نگاه ژان شاردن

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-48

10.22034/skh.2021.5170

محمد علی رنجبر؛ مریم السادات موسوی


3. تحلیل تاریخی مقارن سازی جشن نوروز و غدیر در عصر صفوی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-69

10.22034/skh.2021.5171

وجیهه میری؛ مصطفی پیرمرادیان


5. بررسی هویت ملی- تاریخی ایرانی در سفرنامه شاردن

دوره 9، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-68

علی‌اکبر جعفری؛ عظیمه پاینده