دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیلی بر سیره پیامبر اعظم (ص) در مواجه با تعصب های نابجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22034/skh.2021.5489

حسین عبدالمحمدی؛ جعفر پاکباز؛ سید علی غضنفری


2. نقش قزلباشان در تعیین جانشینی پادشاهان صفویه از تأسیس صفویه تا پایان حکومت شاه‌عباس اول (907-1038ه. ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22034/skh.2021.10236.1186

زهرا رضایی؛ ناصر جدیدی؛ محمدکریم یوسف جمالی


3. بررسی و نقد کتاب: «تاریخ تحولات ایران در دوران صفویه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

10.22034/skh.2021.9978.1179

محمود مهمان نواز


4. بررسی علل ضعف‌ تسنن‌ در خراسان‌ سده های پنجم تا نیمه قرن هفتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1400

10.22034/skh.2021.6280.1051

انسیه سادات حسینی شریف


5. جغرافیای گرجستان و تاثیر آن در بر زندگی اجتماعی گرجی ها در دوران حکومت صفویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1400

10.22034/skh.2021.6439.1066

زهرا قنبری مله؛ مریم عربیون


6. زمینه های سیاسی شکل گیری مهاجرت علویان به ایران در دوره عباسی و تاثیر آن بر گسترش تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.22034/skh.2021.7818.1115

زهره دهقان پور


7. فراز و فرود روابط و مناسبات اتابکان لر بزرگ با حکومتهای عباسیان و ایلخانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

10.22034/skh.2021.8415.1137

علی بحرانی پور؛ خاطره اسمی زاده(نویسنده مسئول)


8. رویکرد منابع عصر غزنوی نسبت به فتوحات سلطان محمود در سرزمین هند(391ق- 415ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1400

10.22034/skh.2021.10701.1199

کمال ظریفیان منش؛ مالک یعقوبی مقدم


9. بررسی مؤلفه‌های دلائل نگاری نبوی (ص) در کتاب أعلام النبوه اثر ابوحاتم رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.22034/skh.2021.11094.1213

مهناز کوهی؛ محمدعلی چلونگر


10. نقش امور خارق العاده در جزیرة‌العرب پیش از اسلام به مثابه بافتار تاریخی معجزه پیامبر (ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.22034/skh.2021.10650.1195

سید محمد سلطانی