دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ترویجی

1. فراز و فرود روابط و مناسبات اتابکان لر بزرگ با حکومتهای عباسیان و ایلخانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

10.22034/skh.2021.8415.1137

علی بحرانی پور؛ خاطره اسمی زاده(نویسنده مسئول)


2. رویکرد منابع عصر غزنوی نسبت به فتوحات سلطان محمود در سرزمین هند(391ق- 415ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1400

10.22034/skh.2021.10701.1199

کمال ظریفیان منش؛ مالک یعقوبی مقدم


3. بررسی مؤلفه‌های دلائل نگاری نبوی (ص) در کتاب أعلام النبوه اثر ابوحاتم رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.22034/skh.2021.11094.1213

مهناز کوهی؛ محمدعلی چلونگر


4. نقش امور خارق العاده در جزیرة‌العرب پیش از اسلام به مثابه بافتار تاریخی معجزه پیامبر (ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.22034/skh.2021.10650.1195

سید محمد سلطانی


5. زمینه‌ها و علل واگرایی اجتماعی جامعه اسلامی در بغداد عصر آل بویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22034/skh.2021.10674.1197

مسعود بهرامیان؛ محمد جعفری هرندی؛ احمد فلاح زاده


6. "خوانش شمایلی نقاشی حضرت علی (ع) و حسنین (ع) در دوره قاجار محفوظ در موزه آستان قدس "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1400

10.22034/skh.2021.11369.1230

الهه پنجه باشی


7. راهبردهای سامانیان در مواجهه با قدرت های زمان در سال های پایانی حکومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/skh.2021.10881.1207

کوروش فتحی


8. اقدامات امام صادق (ع) در جهت رفع آسیب‌های فرهنگی شیعیان با تکیه به روایات تقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/skh.2021.7892.1117

صفرعلی قانونی؛ نعمت الله صفری


9. " درآمدی بر علل و زمینه های رشد و رونق تاریخنگاری در دوره سلاطین ممالیک"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/skh.2021.11105.1214

محمد قزوینی


10. آداب تاریخی و اجتماعی ترکان، عناصر و متعلقات آن در شعر حافظ شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1400

10.22034/skh.2021.11249.1224

محمد کشاورز بیضایی؛ محمد کشاورز