اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 453
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 79

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 105
تعداد مشاهده مقاله 21591
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23160
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 389 روز
متوسط زمان داوری 58 روز
متوسط زمان پذیرش 115 روز
درصد پذیرش 12 %