داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سید علی‌رضا ابطحی استادیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد.
محمدقاسم احمدی عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی
مجید احمدی کچایی
محمد الله‌اکبری عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه(مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی) قم
علی الهی تبار عضو هیات علمی گروه تمدن اسلامی مجتمع تاریخ و تمدن اسلامی
محمدرضا بارانی دانشگاه الزهرا (س)
منصوره بخشی کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول دین قم.
حسن بیطرفان هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
حمزه علی بهرامی عضو هیئت علمی
فرشته بوسعیدی دکترای تاریخ تشیع.
روح الله توحیدی نیا دانش پژوه حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران.
محمدرضا جباری دانشیار موسسه امام خمینی
محمدعلی چلونگر استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.
یدالله حاجی‌زاده استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
سیدظاهر حسینی دانشجوی دکتری جامعة المصطفی العالمیه
سید مرتضی حسینی
علی خدایاری
آقای خزاییلی
منصور داداش نژاد
محمد تقی ذاکری
روح الله رجبی پور پژوهشگر پژوهشکده کلام اهل بیت مؤسسه دارالحدیث
سیدقاسم رزاقی موسوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ناصر رفیعی تاریخ اسلام رئیس مجتمع تاریخ، جامعه المصطفی
سید‌محمود سامانی مدرس دانشگاه و عضو گروه تاریخ پژوهشکده حج و زیارت.
سرکار شریف زاده
علی اصغر شریفی نیا
مصطفی صادقی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
کوروش صالحی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
نعمت‌الله صفری فروشانی استاد و عضو هیئت علمی جامعة‌المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی) قم
ناهید طیبی جامعه الزهراس
محمدرضا عالمی
علی اکبر عالمیان گروه تاریخ اهل بیت مجتمع آموزش عالی تاریخ،‌سیره و تمدن اسلامی، وابسته به جامعة المصطفی العالمیه
حسین عبدالمحمدی دانشیار و عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی) قم
هادی یعقوب زاده تاریخ تمدن استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه هنر تهران
علی غفرانی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی جمعه فکوری دانشجوی دکتری رشته تاریخ تمدن اسلامی، مجتمع تاریخ، سیره و تمدن اسلامی وابسته به جامعة المصطفی العالمیه
احمد فلاح زاده مدیر گروه تاریخ مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
حسین قاضی‌خانی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)
حامد قرائتی
رسول قلیچ تاریخ اسلام پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
داود کاظم پور گروه تاریخ اسلام، مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی، قم
آقای کردی
رضا کرمی
عباس میرزایی
حمید رضا مطهری عضو هیئت علمی و مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سیدرضا مهدی نژاد
سیدجمال موسوی مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره وتمدن، گروه تاریخ اسلام، افغانستان
سیدناصر موسوی عضو هیئت علمی
سید حسین موسوی بییرجندی تاریخ اسلام عضو هیئت علمی
جواد موسوی دالینی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
آقای نجفی
آقای نعمتی
مهدی نورمحمدی کارشناس در جایگاه هیئت علمی و مدیر اجرایی دانشنامه اهل بیت (ع)
سید علیرضا واسعی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی