رویکرد منابع عصر غزنوی نسبت به فتوحات سلطان محمود در سرزمین هند(391ق- 415ق)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسلام دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

10.22034/skh.2021.10701.1199

چکیده

بعد از پایه‌گذاری حکومت غزنوی در سال(351ق) سلاطین این حکومت به‌منظور گسترش قلمرو، به دست آوردن مشروعیت سیاسی و کسب منافع اقتصادی حملاتی را به سرزمین هند تدارک دیدند. دامنه این حملات به‌خصوص در دورۀ سلطان محمود توسعه یافت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی‌- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای، در پی پاسخ به این پرسش است که حملات سلطان محمود غزنوی چه بازتابی در منابع این عصر داشته‌اند؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش آثار منظوم و منثور عصر غزنوی گرچه با توصیف لشکرکشی‌های سلطان محمود به شبه‌قاره توجه فراوانی به ابعاد اقتصادی این فتوحات داشته‌اند اما با پرداختن به مسائلی همچون تخریب معابد هندوان و احداث مساجد به‌جای آن‌ها، تعلیم آموزه‌های اسلامی، ارسال بخش از غنائم به مرکز خلافت اسلامی و همچنین اختصاص سهمی به سادات انگیزه‌های مذهبی سلطان محمود را عامل اصلی این فتوحات ذکر کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The approach of Ghaznavid sources towards the conquests of Sultan Mahmud in India (391 AH-415 AH)

نویسنده [English]

  • malek yaghoobi moghadam 2
1 PhD student in Islamic History, Shiraz University
2 Graduate of Islamic History
چکیده [English]

Abstract After the establishment of the Ghaznavid government in 351 AH, the kings of this government attacked different parts of India in order to expand their territory and to gain political legitimacy and economic benefits. The scope and intensity of these attacks expanded especially during the reign of Sultan Mahmud. This research, using a descriptive-analytical method and based on library sources, seeks to answer what repercussions the attacks of Sultan Mahmud had on the sources of this era. According to the findings of this study, the poetic and prose works of the Ghaznavid era, though highlighting the economic dimensions of those conquests, by addressing issues such as ruining Hindu temples and constructing mosques instead, teaching Islamic principles, sending portions of trophies to the center of the Islamic Caliphate, and also allocating some portions to Sadat, religious motives of Sultan Mahmud has been said to be the main reason behind those conquests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghaznavid
  • Sultan Mahmud
  • India
  • poetic and prose works
  • Economy
  • religion

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1400