اهداف و چشم انداز

«دوفصل نامه علمی – ترویجی سخن تاریخ با هدف تعمیق و تقویت پژوهش، توسعه خلاقیت و نوآوری، فراهم کردن بستر تولید علم، گسترش ارتباط با مراکز علمی، پاسخ گویی به شبهات و نیازهای فکری، شناخت تحلیل و تبیین نارسایی ها و کاستی ها، ایجاد بستر لازم در جهت گسترش گفت و گوهای علمی و در عرصه های تاریخ اهل بیت(ع)، تاریخ تشیع، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن اسلامی و مباحث نظری اسلامی منتشر می شود.»