پرسش‌های متداول

زمان بررسی اولیه مقاله چقدر است؟

حداکثر 5 روز

زمان داوری جهت اعلام پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله چه مدت است؟

حداکثر 3 ماه- باتوجه  به زمان بازنگری نویسنده و ارجاع مجدد اصلاحات و همچنین احتمال داوری مجدد احتمال دارد بیش از این مقدار زمان ببرد.

آیا مقالاتی که مردود اعلام می شود امکان بازگشت به فرایند داوری را دارد؟

 با توجه به اینکه هر مقاله حداقل توسط دو داور ارزیابی می‌شود و حداقل امتیاز جهت پذیرش 60 می باشد مقالات مردودی به هیچ عنوان به فرایند داوری بازگشت داده نمی شود.

یا در صورت عدم پذیرش مقاله پس از داوری، هزینه داوری بازگردانده می‌شود؟

هزینه داوری در صورت پذیرش و یا عدم پذیرش عودت داده نخواهد شد.

هر مقاله توسط چند داور ارزیابی می‌شود؟

هر مقاله حداقل توسط 2داور، و به صورت دو سو کور ارزیابی می‌گردد.