فرایند پذیرش مقالات

هزینه داوری و پذیرش مقالات

 هزینه داوری 70.000 تومان و  پذیرش و چاپ مقاله  200.000 تومان می ­باشد.

 (درصورت عدم پذیرش مقاله براساس رای داوران هزینه داوری عودت داده نحواهد شد) 

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در مجله سخن تاریخ به شرح زیر است .

 • ارسال مقاله توسط نویسنده ازطریق سامانه ؛
 •  اعلام نظر سردبیر؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای تعیین سطح و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت پس از اجازه ورود به فرایند داوری، برای سردبیر ارسال می شود . ) حداکثر سه روز
 •  در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله از طریق سامانه سمیم نور http://www.samimnoor.ir مشابه یابی می شود. 
 •  در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله عدم پذیرش و به نویسنده اعلام می شود .
 •  کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد . )
 • ارسال مقاله  به داور؛ (در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقالات توسط دو داور و به صورت دوسو کور بررسی خواهد شد. ) میانگین زمان داوری بین 10 الی 30 روز می باشد در صورت عدم ارزیابی توسط داور در مهلت مقرر، مقاله مجددا توسط سردبیر تعیین داور می گردد.
 •  دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگاه جهت انجام اصلاحات؛
 • مقالاتی که جمع امتیازات 2 داور آن 120 باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد .
 • مقالاتی که جمع امتیازات آن بین 100 الی 120 باشد، جهت انجام اصلاحات به نویسنده بازگشت داده می شود و بعد از انجام اصلاحات مجدد مورد ارزیابی قرار می گیرد.در صورتی که امتیاز آن بیش از 120 باشد مورد پذیرش قرار می گیرد.در غیر این صورت عدم پذیرش و از فرایند خارج می گردد.
 • دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی؛ ( درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می شود . )
 •  دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛
 • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود .
 • در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تایید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می شود . شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجددا مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می شود. در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تایید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف و صدور عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود .
 •  انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود . )

 نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می شود.