جلوه‌هایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص) در اشعار شهریار و شوقی

نویسندگان

چکیده

فضایل و اخلاق پیامبر اکرم (ص)، شاعران مسلمان بسیاری را در طول تاریخ، به مدح آن حضرت کشانده، موضوعی که تاکنون نیز، تداوم یافته است. (تاریخچه) اما از تفاوت‌ها و شباهت‌های فضیلت اخلاقی پیامبر (ص) در شعر شاعران بی‌اطلاعیم. (مسأله) البته ذکر مناقب پیامبر (ص) نادر نیست، ولی مقایسه جلوه‌هایی از تاریخ حیات پیغمبر خدا (ص) در شعر شهریار و شوقی، امری نوپدید است؛ (پیشینه) از این رو، مقاله حاضر با طرح پرسش از جلوه‌های مورد بررسی زندگی پیامبر(ص) در اشعار دو شاعر، در پی پاسخ درخور است. (سؤال) گمان‌های علمی، نشان از توجه شهریار و شوقی به عمده‌ترین حوادث دوره پیامبر (ص) بدون عنایت جدی به اختلافات شیعه و سنی دارد. (فرضیه) مقصود آن است که تصویری از اسوه بودن پیامبر در شعر دو شاعر معاصر مسلمان در دنیای جاهلی امروزین ترسیم گردد. (هدف) کاربست روش توصیفی- تطبیقی با اتکا به منابع اصلی، می‌تواند پاسخی درخور برای سؤال بنیادین این نوشتار فراهم آورد. (روش) توانایی خلق آرایه‌های ادبی در عرضه نگاهی عمیق به تجلیات نبوی، لزوم توجه به شعر را در جامعه مسلمانان بیش از هر زمان دیگری گوشزد می‌کند. (یافته)

کلیدواژه‌ها