سبک زندگی و سیره اخلاقی امام جواد (ع)

نویسنده

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

مباحث مربوط به سبک زندگی و سیره اخلاقی معصومان (ع) امروزه اهمیتی دوچندان یافته است؛ زیرا انسان‌ها برای درست زندگی کردن در فضای آلوده این عصر، نیازمند الگوهای قابل‌اعتماد هستند تا اساس زندگی خود را بر پیروی از آنان بنا نهند و مسیرِ خود را با اطمینان خاطر برگزینند. سیره، به مفهوم اصولی است ثابت که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابلیت تبعیت دارد و برای استنباط آن اصول، باید به قواعدی ملتزم بود. ابعادِ بحث درباره سیره، در تقسیمی منطقی، به سیره معنوی و عبادی، فردی و زیست‌محیطی، خانوادگی و اجتماعی قابل‌طرح است. درباره سیره اجتماعی نیز در چند محورِ فرهنگی، معاشرتی، مدیریتی و سیاسی می‌توان بحث کرد. درباره سیره امام جواد (ع) هر چند تاکنون آثاری ارزشمند تدوین‌شده، می‌توان به جرأت گفت هنوز اثری جامع و ناظر به محورهای یادشده، با تتبع کامل در متون روایی و تاریخی و منطبق با تعریف یادشده از سیره فراهم نگشته است. مقاله حاضر، مدعی انجام دادن کامل این رسالت نیست که تحقق آن مستلزم کاری فراتر از یک مقاله است، اما در این نوشتار، تلاش بر آن بوده تا چارچوب بحث، ارائه گردد و نمونه‌های متعددی عرضه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lifestyle and Ethical Aspects of Sirah of Imam Al-Jawad (a)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Jabbari
چکیده [English]

Currently people are seeking reliable pattern to plan their life based on a worthy lifestyle in present corrupted situation. Hence the lifestyle and ethical aspects of Sirah (biography) of the infallibles have been hugely in the center of attention recently. It has been proven that Sirah of the infallibles can be followed in any time and any place, which can be attested by means of following certain principles. This topic has different aspects including: Spiritual and religious, individual and environmental, familial and social aspects of Sirah. While social aspects also comprises of cultural, social, managerial and political axioms. Although valuable works have been done on Sirah of Imam Al-Jawad (a), a true comprehensive work has not been done on the mentioned aspects in historical and narrative works yet. The present paper does not declare to do so, but to represent a proper framework as well as a number of samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Sirah
  • Ethic
  • Lifestyle
  • Imam Al-Jawad (a)
  • Sirah of the infallibles