بررسی و واکاوی واژه‌ها و تعابیر مربوط به رحلت امام جواد(ع)

نویسندگان

چکیده

تاریخ‌نگاران قدیم و جدید، درباره چگونگی درگذشت ائمه و این‌که آنان به مرگ طبیعی از این جهان رخت بربسته‌اند یا به شهادت رسیده‌اند، اختلاف نظر دارند. این اختلافات را می‌توان در تعابیر گوناگونی دریافت که نویسندگان در این زمینه دارند. در این نوشتار، با بررسی واژه‌های به کار رفته برای رحلت امام جواد (ع) در کهن‌ترین متون حدیثی، تاریخی و شرح‌حال، درصدد تحلیل و بررسی مفهومی این واژه‌ها هستیم. در بررسی هر واژه، ابتدا معنای اصلی آن در کتب لغت بررسی‌ می‌گردد و سپس نوع کاربرد آن در ادبیات و گفتمان نویسندگان پی‌گیری می‌شود. پنج واژه اصلی به کار رفته در این متون عبارتند از: مضی، قُبِضَ، اُستُشهِدَ، توفی و مات. دستاورد این تحقیق آن است که از میان واژه‌های یاد شده، تنها واژه «استشهد» دارای بار ارزشی است و بر نوع خاصی از درگذشت دلالت می‌کند. نویسندگان قدیم، هنگام نوشتن درباره زندگانی امامان از این واژه به ندرت استفاده کرده‌اند. نخستین نویسندگان در اغلب موارد، برای یاد از درگذشت آنان، از واژه‌هایی استفاده کرده‌اند که بار ارزشی خاصی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Lexicon and Terminology Related to Demise of Imam Al-Jawad (a)

نویسندگان [English]

  • Mansur Dadash Nezhad
  • Gholamreza Musaei
چکیده [English]

Recent and past historians always had disagreements on the topic, whether Shi'a Imams were martyred or they passed away due to natural causes. These disagreements can be found in the terminology they have used. The present paper tries to analyze their concept through analyzing the applied terminology on the demise of Imam Al-Jawad (a) in ancient historical, hadith and biographical texts. The analysis presented here has two aspects: First analyzing the literal meaning of the vocabularies in dictionary and secondly their usages in literature and the introduced discourse. The five main used [Arabic] vocabularies here are: Mada, Qubida, Ustushhida, Tawaffa and Mata, all are Arabic lexicons meaning "passed away" with different connotations though. According to the findings of the present paper, only the word "Ustushhida" among the mentioned lexicons has the connotation of martyrdom. Early historians rarely used this lexicon in their biography writings on Shi'a Imams. They mostly used other vocabularies without any connotation related to martyrdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demise
  • Imam Al-Jawad (a)
  • Mada
  • Qubida
  • Tawaffa