درآمدی بر تقسیم و تحلیل روایات سیاسی- اجتماعی امام جواد(ع)

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

روایات، یکی از منابع اصلی سیره معصومان (ع) است. برای استفاده بهتر و عمیق‌تر از این روایات، باید بسته به موضوعات تحقیق، دسته‌های مختلف آن را بازشناسیم. در موضوع سیره سیاسی- اجتماعی امام جواد (ع) در یک دسته‌بندی، می‌توان چهار دسته اصلی را در روایات منقول از آن حضرت به دست آورد: روایات بازخوانی امامت، روایات مهدویت، روایات روابط با خلفا و کارگزاران و روایات شایستگی‌های رفتارهای اجتماعی

کلیدواژه‌ها