کاوش و گروش؛ مطالعه موردی زندگی و آثار مراد ویلفرد هوفمان

نویسندگان

1 استادیار دانش‌گاه شهید بهشتی.

2 مدرس دانش‌گاه پیام نور واحد شیراز.

چکیده

اسلام بر اثر آموزههای اصیل و کاربردی‌اش از آغاز ظهورش موضوع کنج‌کاوی‌های جویندگان حقیقت بوده است؛ چنان‌که بسیاری از پژوهش‌گران غربی سده‌های اخیر به انگیزه‏های گوناگون، گوشه و کنار آن را بررسیده و شماری از آنان بدان گراییده‏اند. باری، آگاهی اندکی درباره دلایل کاوش‏ها و گرایش هوفمان به اسلام در آثار پژوهش‌گران یافت می‏شود. جست‌وجو درباره چگونگی مسلمان شدن نامسلمانان غربی، کار نادری نیست، اما بررسی تحلیلی و موشکافانه دلایل گروِش و چگونگی اسلام‌آوری هوفمان و اندیشه‌های اسلام‌شناسانه و آثار اسلام‌شناختی او، کاری نوپدید است. این مقاله به پاسخ‏گویی چیستی همین دلایل می‏پردازد. گمان می‏رود کِشش‏های اسلام و رانِش‏های مسیحیت از این دلایل بوده باشد. به تعبیر دیگر، هوفمان نخست بر اثر کمبودهای آیین نیاکانی‏اش از آن جدا شد و در کَند و کاوهای حقیقت‏خواهانه‏اش، به اسلام رسید و گرایید. با بررسی گونه‌شناختی و مطالعه موردی زندگی و آثار مراد ویلفرد هوفمان به چگونگی اسلام آوردن این شخصیت برجسته علمی و کاتولیک متعصب بر اثر مطالعه قرآن کریم و مشاهده زندگی مسلمانان، می‏توان پاسخ گفت. او آثار فراوانی در این‏باره پدید آورد و اندیشه‌های اسلامی را درونی کرد؛ چنان‏که به اجرای مناسک و عبادات اسلامی، بسیار ملتزم بود.

کلیدواژه‌ها