مسأله پیش‌گیری مدیریت تعارض‌ در مدینه عصر رسول خدا(ص)

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری جامعه‌المصطفی‌العالمیه

چکیده

تعارض و اختلاف در میان انسان‌ها واقعیتی غیر قابل انکار است. گاه تنش‌های برآمده از این اختلافات می‌تواند پی‌آمدهای زیان‌باری به همراه آورد که اگر درست مدیریت نشوند جامعه را با بحران مواجه خواهند کرد. امروزه اندیش‌مندان علم مدیریت، با اهمیت دادن به این مسأله، به چگونگی مدیریت تعارض‌ها می پردازند اما پیش از این، پیامبر اکرم(ص)نشان دادند که می‌توان با کاربست تکنیک‌هایی به مدیریت تعارض در جامعه همت گماشت. پیش‌گیری، بخشی از این مدیریت است، جایگاه پیش‌گیری و تکنیک‌های استفاده شده توسط پیامبر اکرم(ص) در بخش پیش‌گیری از بروز اختلاف و تنش در مدینه‌النبی سؤال اصلی این مقاله است. مطالعات اولیه حاکی از پیش‌گیری از بروز اختلاف مهم‌تر از حل اختلاف پس از بروز آن، در سیره پیامبر اکرم(ص) است و رسول خدا(ص) با هوشیاری، دوراندیشی و بکارگیری ایجاد وحدت، وضع قانون و ... مانع از بروز اختلافات می‌شد. توصیف و تحلیل حوادث مدینه‌النبی، راهی برای ارائه پاسخ به سؤال پیش‌گفته است. هدف، برجسته‌سازی و بکارگیری روش‌های رسول‌الله(ص) برای جامعه امروزین است. لزوم تأسیس نهادهای مورد نیاز حکم‌رانی، فراهم آوردن سازوکارهای کنترل کننده تنش برای زمان بروز تنش، پاسخ‌گو بودن، خوش خلقی، سعه‌صدر و ... در پیش‌گیری از بروز تعارض، از یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avoiding Conflict Management in Medina in Prophet Muhammad’s Era

نویسنده [English]

  • Hussein Qazi Khani
چکیده [English]

Conflicts and differences are undeniable realities among people. Sometimes tensions raised from these differences can lead to harmful consequences, and will lead society to crisis, if we do not manage them properly. Nowadays management science scholars acknowledge the importance of this issue and they are dealing with the ways of managing the conflicts; while earlier Prophet Muhammad (pbuh) has indicated the techniques that can be applied to manage the conflicts. Prevention is part of this management. The main question of the present paper is: What is the position of prevention and techniques applied by Prophet Muhammad (pbuh) in order to prevent conflicts and tension in Medina. Early studies indicate that prevention is more important than dispute resolution in Sīrat Rasūl Allāh (biography of Prophet Muhammad). He prevented conflicts with vigilance, foresight, unity, law and etc. Describing and analyzing the events of Medina is the way to answer the question. The purpose of the present paper is highlighting and applying Prophet Muhammad´s method in current society. The findings of the paper are: Establishing required institutions of government, providing conflict control mechanisms in times of tension, responsibility, placidity, tolerance and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet Muhammad (pbuh)
  • Prevention
  • conflict
  • Differences
  • Tension
  • Technique
  • Medina