مکتب شاگردان کودرا: شرق‌شناسان اسپانیایی معتدل

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

10.22034/skh.2021.5172

چکیده

پذیرش نقش مسلمانان و روحیه علم‌آموزی و نشر دانش، کار و تلاش بی‌وقفه، خلاقیت و نوآوری، شهرسازی و توجه به نشانه‌های تمدنی اسلام از سوی اکثر مستشرقین به خصوص مستشرقین اسپانیایی نادیده گرفته شده است. این غفلت مستشرقین آگاهانه یا ناآگاهانه ریشه در کدورتی دیرینه نسبت به اسلام و مسلمانان دارد که در اسپانیا از زمان سقوط آندلس تاکنون مسلط بر افکار عمومی مردم و نخبگان جامعه اسپانیایی بوده است. اما در این میان گروهی از مستشرقین اسپانیایی‌تبار در دو قرن اخیر ظهور پیدا کردند که به واسطه علاقه‌ای که به زبان و ادبیات عرب داشتند به تصحیح، شرح، نقد و ترجمه متون عربی دانشمندان آندلس دوره اسلامی پرداختند و با دستاوردهای شگفت‌انگیز آنان در زمینه‌های مختلف ادبی، علمی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی و ... آشنا شدند و سعی کردند با پاسخ نظرات بدبیانه و کینه‌توزانه دیگر مستشرقین، جایگاه والای اسلام و نقش مسلمانان در دوره آندلس اسلامی را ثابت کنند. مقاله پیش‌رو به دنبال اثبات حضور چنین جریان مثبت‌اندیشی در میان مستشرقان اسپانیا است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی و تاریخی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، به معرفی مکتب کودرا به عنوان مشهورترین جریان شرق‌شناسی معتدل در اسپانیا پرداخته است و با معرفی مهمترین آثار و تالیفات کودرا و شاگردانش، به برخی شاخص‌ها و مولفه‌های فکری این جریان اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها


ارسلان، شکیب (2012م). تاریخ غزوات العرب فی فرنسا وسویسرا وإیطالیا وجزائر البحر المتوسط (تاریخ جنگ‌های مسلمانان در فرانسه، سوییس، ایتالیا و جزائر مدیترانه)، قاهره، مؤسسه هنداوی للتعلیم والثقافه.
پالنسیا، گونزالس (1955م). تاریخ الفکر الأندلسی (تاریخ اندیشه آندلس)، ترجمه حسین مؤنس، قاهره، مکتبه النهضه‌ المصریه، چاپ اول.
توکلی، محمدکاظم (1361). مسلمانان مورو؛ تاریخ اجتماعی مسلمانان جنوب فیلیپین، تهران، امیرکبیر.
حائری، عبدالهادی (1372). نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر.
رضازاده لنگرودی (1383). رضا، «آسین پلاسیوس»، دانشنامه بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 1، صفحه 216.
مکی، محمود علی (1417ق). «مدخل لدراسه الأعلام الجغرافیه ذات الأصول العربیه فی إسبانیا»، قاهره، مجله مجمع اللغه العربیه، جلد 80، صفحه 51 ـ 101.
 
 
Castro, Americo (2006). The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed, 2005 , Retrieved January 21, from Info Please http://www.infoplease.com.
“Bibliografía de Emilio García Gómez” (2016). Departamento de Bibliotecas y Documentación (cervantes.es), from Info Please http://www.cervantes.es.
ÁGREDA, Fernando de (2008). “Nuevas y viejas fuentes sobre los “Beni Codera”. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam (Granada: Universidad de Granada) 57: 425-450.
Asim Palacios, Miguel (1904). Abenmasarra Y su Escuela, Origenes de la Filosofia Hispano-Musulmána, Madrid, 78, pp. 40-43.
Cruz Hernández, Miguel (2007). "75 años de la Escuela de Estudios Árabes". Ideal, 31 de noviembre .
Daniel, Norman (1982). Islam and the West: The Making of an Image, Edinburgh.
García, Antonio Bueno (2011). “Las Gramatic y Diccionarios de Lengua Árabe de los Franciscanos Españoles”, Valladolid: Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto FI2008-00719/FILO, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Gomez Martinez, Jose Luis (1972). “Américo Castro y Sánchez-Albornoz: Dos posiciones ante el origen de los españoles”, Nueva Revista de Filología Hispánica , 21: 301-320.
Martín Escudero, Fátima; Cepas, Adela; Canto García, Alberto (2004). Archivo del Gabinete Numario: catálogo e índices, Madrid: Real Academia de la Historia.
Monroe, James T (1970). Islam and the Arabs in Spanish Scholarship (Sixteenth Century to the Present), Leiden: Brill.
Palacios, Asín (1943). La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia , 2d ed.
Ribera Y Tarragó, Julian (1893). “La Enseñanza Entre Los Musulmanes Spañoles”, Discurso leído en la Universidad de Zaragoza en la solemne apertura del Curso Académico de 1893 a 1894, Zaragoza: Imprenta de Calixto Ariño.
Ribera, Julian (1922). Music in Ancient Arabia and Spain: Being la Música de Las Cantigas, translated and abridged by Eleanor Hague and Marion Leffingwell, London, H. Milford, Oxford university press; Stanford University, Calif., Stanford university press.
Shafa, s (2000). De Persia a la Espana musulmana, Huelva.
Válor, José Valdivia (1992). En Miquel Asín Palacios: ística cristiana i mística musulmana en la seua obra, Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
 
Rheology of Codera’s School:Moderate Spanish Orientalists