دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-209 (سال دوازدهم، ‌شماره بیست و هفتم، بهار و تابستان 1397) 

علمی ترویجی

1. جایگاه رشته تاریخ اهل‌بیت(ع) در آموزش عالی

صفحه 7-40

مرتضی توکلی محمدی؛ نعمت‌الله صفری فروشانی